75  Re
Renium 


Voorkomen
Wingebieden
Naam
Ontdekking
Bereiding vroeger
Bereiding nu
Toepassingen en toelichting
Verdere toepassingen

 
 

 

VOORKOMEN

7.10-8 % van de aardkost (tot 16 km diepte) bestaat uit renium; het is het 81e element in rangorde van voorkomen.

Men treft het aan in molybdeen-, man­gaan-, niobium-, platina- en koperert­sen. Echte reni­ummineralen zijn niet bekend. De voornaamste minera­len waarin kleine hoe­veelheden renium worden aan­getroffen zijn:

 

albiet NaAl­Si3O8
gadoliniet-(Ce)  (Ce,La,Nd,Y)2Fe+2Be2Si2O10
molybdeniet of molybdeenglans 

 ­MoS2

 

 

 

 

WINGEBIEDEN

De belangrijkste wingebieden liggen in de Verenigde Staten van Amerika, Chili, Canada, Rusland en de Democratische Republiek Congo. 85 % van alle grondstof voor de reniumproductie wordt gewonnen aan de Westkust van het Amerikaanse Continent.

NAAM

De naam is afgeleid van Rhenus, de Latijnse naam voor de Rijn, als eerbetoon aan de belangrijkste rivier van Duits­land, het land waarin de ontdekking werd gedaan.

ONTDEKKING

Renium werd in 1925 door W. Noddack, I. Tacke en O. Berg, via het röntgenspectrum ontdekt in platina-erts, gadoliniet, columbiet (een groepsnaam voor diverse mineralen) en molybdeniet. In 1928 isoleerden zij ongeveer 1 gram zuiver renium uit 600 kg molybdeniet.

BEREIDING VROEGER

Uit het molybdeenerts molybdeniet werd eerst het molyb­deen neergeslagen als ammoni­um­fosfor­molybdaat, waarbij reniumzouten achterblijven. Toevoegen van een ammoniak-ammoniumsulfideoplos­sing, ge­volgd door aanzuren leverde een neerslag van reniumsulfide (Re2S7 ,ver­mengd met wat molybdeensulfide) op, dat vervolgens eerst werd geoxideerd tot Re2O7 en Re2O8. Dit werd weer omgezet in het sulfide, waarna werd geredu­ceerd in een waterstof­stroom bij 1.000ºC. 

BEREIDING NU

Renium wordt verkregen als bijproduct van de molybdeen­bereiding uit molybdeen­sulfide-ert­sen en bij het winnen van koper uit zwavelhoudende koperertsen. Bij het roosten van de ertsen ontstaat onder meer Re2O7, dat door sublimatie in het stof van de rookgasreinigers terechtkomt. Dit stof wordt uitgeloogd en gewassen, waarna het aanwezige renium wordt neergeslagen als kaliumper­re­naat (KReO4). Na zuivering via ionenwis­seling of vloeistof-vloeistofextractie wordt het perrenaat bij 500 à 600 ºC geredu­ceerd in een waterstofstroom. Hierbij ontstaat reniumpoeder, dat gesinterd wordt in vacuüm of in een waterstofatmosfeer.

 

De wereldproductie bedraagt ongeveer 10 ton per jaar.

TOEPASSINGEN EN TOELICHTING

Gloeidraad oven

Renium wordt in de vorm van wolfraamlege­ringen (W5Re en W26Re) toegepast als metaal voor de gloeidraden van speciale ovens (met zeer hoge temperatu­ren), voor de massa­spectrometer en diverse andere apparatuur, zoals elek­tronen- en röntgenbuizen. Ook de elektroden voor deze buizen worden hiervan gemaakt.

 

Katalysator superbenzinebereiding

Als katalysator bij de bereiding van superbenzine wordt Rheniform, een katalysa­tor met platina en renium, gebruikt. Er wordt wat fijn verdeeld platina en renium (ca. 0,3 %) aangebracht op een drager (bv. Al2O3). Hierdoor verkrijgt men loodvrije benzine met een hoog octaan­getal. De katalysa­tor kan gerege­nereerd worden, maar verliest daarbij een klein deel van zijn activi­teit. De toevoeging van renium aan de (platina)kataly­sator maakt een lagere werk­tempera­tuur en -druk moge­lijk.

 

Deklaag sieraden

Vanwege de mooie zilverachtige glans, de hoge corrosie­bestendigheid en de grote hardheid wordt renium gebruikt als deklaag op goedkope sieraden, gemaakt van onedele metalen.

 

Anode röntgenbuis

De anode van een röntgenbuis moet hard en zeer corrosiebestendig zijn. Dit soort elektroden worden bijvoorbeeld gemaakt van legeringen van renium met molyb­deen, platina of wolfraam, zoals W5Re, W10Re en W26Re. Ook (ontste­kings)­elek­troden voor flitslampen en hoogvacuümapparatuur worden hiervan gemaakt.

 

Thermokoppel

Bij thermokoppels voor zeer hoge temperaturen wordt veelal een reniumlegering gebruikt, bijvoorbeeld rhodium-renium  (tot 25 %) - tot ca. 1.900 °C - of W5Re en W26Re in pyrometers - tot 2.500 °C.

VERDERE TOEPASSINGEN

Toepassingen als niet-ontleedbare stof (element) of als legering: 

achtergrond voor optische spiegels

elektrische contacten

galvanische bescherming 

katalysator voor de oxidatie van ammoniak(+ 90 % Pt)

laser (Mo, W, Pt met Re)

medische instrumenten

raketneus

turbinebladen in luchtvaart (Ni met 1 - 3 % Re; Al-Cr-legering met 1- 20 % Re)

vulpenpunt (met Pt en W)