GLOSSAIRE : S

 

Scintillatieteller                                                

Een apparaat dat lichtflitsjes kan tellen, die veroorzaakt worden door het invallen van ioniserende (meestal radioactieve) straling en zo een maat geeft voor de hoeveelheid straling. 

 

Sinteren                                                     

Het onder grote druk bewerken van poedervormige stoffen, waarbij een stevige structuur ontstaat. Deze methode wordt toegepast bij metalen, keramiek en kunststoffen. 

 

Spectraalanalyse / - lijnen                                 

Een analysemethode waarbij men gebruik maakt van de golflengte van het licht dat een bepaalde stof uitzendt of absorbeert. Dit zogenoemde emissie- of absorptiespectrum, dat bij zichtbaar licht bestaat uit een aantal gekleurde spectraallijnen, is als het ware een vingerafdruk van de stof. 

  

Sublimatie                                                 

De overgang van de gas- of dampvorm van een stof naar de vaste toestand zonder via de vloeibare toestand te gaan. 

 

Synthese                                                    

Het (via een chemische reactie) bereiden van een bepaalde – meestal niet of weinig in de natuur voorkomende – stof.