GLOSSAIRE : T

 

TetraŽder                                                   

Een regelmatig viervlak of piramide 

 

Thermoharder                                                        

Een kunststof die bij het bereiden uithardt en niet meer week gemaakt kan worden door verwarming. 

 

Thermokoppel                                        

Een meetinstrument dat bestaat uit twee aan elkaar gekoppelde draden van verschillende metalen; hierin worden temperatuurverschillen omgezet in een elektrische spanning die evenredig is met het temperatuurverschil. Op deze manier kunnen temperaturen gemeten worden op plaatsen waar dat met een thermometer niet kan, bijvoorbeeld omdat de temperatuur er te hoog is.

 

Thermoluminescentie                                 

luminescentie onder invloed van warmte 

 

Thermoplast                                                        

Een kunststof die week gemaakt kan worden door verwarming. Deze kunststoffen worden meestal in korrelvorm (granulaat) bereid en kunnen later verwerkt worden tot de gewenste vorm.

 

Tracer                                                        

Een radioactief isotoop dat wordt gebruikt om bepaalde processen te volgen (zie ook radiodiagnose).