GLOSSAIRE : R

 

Radioactief /Radioactieve vervalreeks                         

Men zegt dat een element radioactief is wanneer isotopen van dat element straling kunnen uitzenden vanuit de atoomkernen. 

De atoomkern verandert hierbij. Er ontstaat een isotoop van een ander element. Dit proces kan enkele malen doorgaan, waarbij een reeks van nieuwe elementen ontstaat. Dit noemt men de radioactieve vervalreeks van het element aan het begin van de reeks.

 

Radiodiagnostiek                                       

Een diagnosevorm in de geneeskunde, waarbij bepaalde processen in het lichaam gevolgd kunnen worden door radioactieve isotopen te laten opnemen. Met behulp van speciale apparatuur kan zo onder meer de werking van bepaalde organen worden onderzocht.

 

Radiotherapie                                                        

Een therapie die in de geneeskunde wordt gebruikt om met behulp van radioactieve isotopen, die soms in het lichaam worden opgenomen, maar meestal worden gebruikt als externe stralingsbron, om bijvoorbeeld kwaadaardige cellen te bestrijden. 

 

Raffinage                                                    

Het scheiden / zuiveren van stoffen. In de petrochemische industrie is raffinage het scheiden van reeksen van producten (fracties) uit ruwe aardolie, meestal door destillatie.

 

Remstaven                                                  

zie moderator. 

 

Rooster                                                              

De manier waarop de atomen / moleculen een stof regelmatig gerangschikt zijn in het kristal. 

 

Roostproces/roosten                                  

Het verhitten van stoffen, zonder aanwezigheid van zuurstof (lucht), om bepaalde omzettingen te verkrijgen. Voorbeelden: het omzetten van sulfiden uit metaalertsen in oxiden en het branden van noten of koffie.