GLOSSAIRE : K

 

Katalysator 

Een stof die bij een chemische reactie wordt gebuikt om de reactiesnelheid te be´nvloeden( meestal te versnellen). De katalysator wordt bij de reactie niet verbruikt, hij is dus na afloop ervan nog in het reactievat aanwezig of kan uit het reactiemengsel worden teruggewonnen. 

 

Kleurtemperatuur                                     

De temperatuur bepaalt welke kleur een heet stuk(je) materie heeft. Bij lage temperaturen is er een verschuiving naar rood, bij hoge temperaturen naar wit. 

 

Koningswater                                                     

Een mengsel van geconcentreerd salpeterzuur en geconcentreerd zwavelzuur. Hierin lossen sommige edele metalen op die in enkelvoudige geconcentreerde zuren niet oplosbaar zijn, bijvoorbeeld goud. 

 

Kraakproces / kraken                                                       

Een proces in de petrochemische industrie waarbij grote moleculen uit de ruwe olie worden omgezet (‘gekraakt’) in kleinere – meer bruikbare – moleculen, door middel van verhitten en met gebruik van geschikte katalysatoren.  

 

Krebscyclus                                                        

of citroenzuurcyclus. Een kringloop van stofwisselingsprocessen, waarbij voedingsstoffen, zoals koolhydraten, eiwitten en vetten worden afgebroken, tot uiteindelijk koolstofdioxide ontstaat. Hierbij komt energie vrij en ontstaan ook stoffen die door het lichaam worden gebruikt om nieuw celmateriaal aan te maken. 

 

Kristalwater                                                        

Water dat in de kristalstructuur van een stof (meestal een zout) is opgenomen. 

 

Krollproces                                         

Een proces om zuivere metalen te verkrijgen. Hierbij worden de gezuiverde chloriden van deze metalen chemisch gereduceerd met een onedel metaal, meestal magnesium. Het proces wordt veel toegepast bij de bereiding van titaan en zirkonium