GLOSSAIRE : M

 

Massaspectrometer                                           

Een analyseapparaat waarbij (geladen) deeltjes worden versneld en vervolgens op grond van hun verschil in massa worden gescheiden. 

Moleculen vallen hierbij uiteen in diverse brokstukken, die bij het opvangen een spectrum opleveren, waarmee men de formule van de stof kan afleiden.

 

Metabolisme                                                        

Stofwisseling van een levend wezen.

 

Metastabiel                                                        

Een toestand die alleen stabiel is bij kleine veranderingen / verstoringen. Bij grotere veranderingen ontstaat een andere, stabielere, toestand.

 

Moderator                                                  

Een remstof die in kernreactoren de energie van de neutronen verlaagt, zodat het gewenste aantal kernsplijtingen kan worden verkregen.

 

Moeder­loog                                                        

De oplossing die overblijft na het afscheiden van een vaste stof (kristallen) uit een oplossing of mengsel.

 

Monochromatisch licht                                                

Licht van één enkele golflengte of frequentie. De meeste lichtbronnen, ook de zon, leveren echter licht met een met – soms grote – diversiteit in golflengten. Laserlicht is monochromatisch.