90  Th
Thorium 

Voorkomen
Naam
Wingebieden
Ontdekking
Bereiding vroeger
Bereiding nu
Toepassingen en toelichting
Verdere toepassingen

 
 

 

VOORKOMEN

9,6.10-4  % van de aardkost (tot 16 km diepte) bestaat uit thorium; het is het 38e element in rangorde van voorkomen.

De belangrijkste mineralen zijn:

euxeniet-(Y)          (Y,Ca,Ce,U,Th)(Nb,Ti,Ta)2O6
huttoniet ThSiO4
monaziet-(Ce) (Ce,La,Nd,Th)PO4 tot 18 % Th
thorianiet of orangiet  ThO2
thoriet  (Th,U)SiO4
thorogummiet  Th(SiO4)1-x(OH)4x 

 

 

 

 

 

WINGEBIEDEN

De belangrijkste wingebieden liggen in India, Brazilië, de Verenig­de Staten van Amerika, Canada, Australië, Rusland (Siberië), Sri-Lanka, Maleisië, Zuid-Afrika, Madagaskar, Noor­wegen en Turkije. 

De winning van thorium vindt vrijwel uitsluitend plaats bij de productie van zeldzame aarden en uraan(oxide). Hierbij wordt meer thorium verkregen als er wordt verbruikt, waardoor het zoeken naar en de winning van thoriumertsen niet meer lonend is.

NAAM

De naam is afkomstig van het mineraal waarin het werd gevonden en dat door de ontdekker was genoemd naar Thor, de Scandinavische god van de oorlog (en de donder). Men wilde het element aanvankelijk berzeliet noemen, naar de ontdekker. 

ONTDEKKING

Thorium werd in 1828 door J.J. Berzelius (als oxide, thoria) aangetoond in het mineraal thoriet, afkomstig van het Zweedse eiland Löv-ön. 

BEREIDING VROEGER

Thorium werd door Berzelius bereid door reductie van het tetrachloride met kalium.

BEREIDING NU

Thorium wordt bereid door thoriumhoudende ertsen, na oplossen in een geconcentreerde natriumhydroxideoplossing  (natronloog) of zwavelzuur, via ionenwisseling of vloeistof-vloeistofextractie te scheiden.

Het metaal wordt bereid door elektrolyse van thoriumchlori­de, door reductie van thorium­chloride met calcium of natrium of door reductie van het oxide met calci­um in een argonatmosfeer.

 

Zeer zuiver thorium wordt verkregen via het van Arkel-de Boerproces.

TOEPASSINGEN EN TOELICHTING

Coating gloeidraad

Thorium heeft een zeer hoge elektronenemissie en wordt daarom – en vanwege de goede eigenschappen als ‘getter’- gebruikt in gloeidraden van elektronenbuizen en kwikdamplampen met een hoog vermogen. De wolfraamgloeidraden worden hiertoe voorzien van een laagje thorium.

 

Kernkweekmateriaal

Als in een kernreactor 232Th aanwe­zig is, kan bij het invangen van neutronen de vol­gende reactie optreden:

 

       

               

           

 

Dit 233U wordt als splijtstof in sommige kernreactoren gebruikt, veelal toe­gevoegd aan verrijkt uraan. Uitgaande van thorium wordt op deze wijze een splijtbaar materiaal ‘gekweekt’. Men spreekt daarom van kweek- of broedreactoren. 

Thorium zou in de toekomst mogelijk uraan kunnen vervangen als splijtstof via de zogenoemde splinteringswerktuigen. Hierbij worden kernen beschoten met hoog-energetische protonen, waarbij splitsing in talrijke deeltjes plaatsvindt. Dit zou het probleem van radioactief afval sterk verminderen. Thorium komt 3 maal zoveel voor als uraan en zou meer energie kunnen leveren dan uraan, steenkool en aardolie tezamen. 

 

Lenzenglas

Thoriumverbindingen, toegevoegd aan glas, verhogen de brekingsindex ervan en verminderen de aberratie. Het aldus verkre­gen glas is zeer geschikt voor lenzen van camera's en andere optische apparatuur. 

 

Gloeikousje

Thoriumoxide (gemengd met ca. 1% ceriumoxide) wordt gebruikt om de lichtopbrengst van de gasvlam - in gaslampen - te verho­gen. De gloeikousjes, die onder meer worden ge­bruikt bij gaslampen in tent, caravan of marktkraam, worden daartoe in een mengsel van thorium- en ceriumni­traat gedompeld, waar­na bij de verbranding de oxiden ontstaan. Door de bijzonder slechte geleidbaarheid van thoriumoxide worden de deeltjes zeer heet en geven ze een helder licht.

 

Laboratoriumkroes

Thoriumoxide wordt gebruikt bij de bereiding van porse­lein voor laboratoriumkroezen. Door toevoegen van thori­umoxide wordt een zeer harde porseleinsoort verkregen.

VERDERE TOEPASSINGEN

Toepassingen als niet-ontleedbare stof (element) of legering:

elektrische contacten  (Th/Cu/Ag)

katalysator voor de bereiding van salpeterzuur (Pt/Th)

laselektroden (Th/Cu)

straalmotoren (toevoeging aan legering ter verhoging van de hittebestendigheid)

toevoeging aan magnesiumlegeringen (ter verhoging van treksterkte)

 

Toepassingen als ontleedbare stof (verbinding):

keramische elektrolysecellen   ThO2
glas voor ontladingsbuizen   ThO2
kathodemateriaal ThO2
katalysator bij het hydrogeneren ThO2 
neutronenbron       (samen met beryllium) Th-verbindingen
vuurvaste tegels  

 ThO2