GLOSSAIRE : V

 

Van Arkel – de Boerproces                         

Een door A.E. van Arkel en J.H. de Boer ontwikkeld proces om metalen in zeer zuivere toestand te verkrijgen. Hierbij wordt een verbinding van een bepaald element (meestal een jodide) in inerte atmosfeer door de hoge temperatuur van een wolfraam gloeidraad ontleed, waarbij het zuivere metaal zich afzet op de draad. 

 

VanderWaalskrachten                                         

De aantrekkingskrachten tussen moleculen, genoemd naar de natuurkundige J. D. van der Waals. 

 

Vervalreeks                                                 

zie radioactief

 

Vloeistof-vloeistofextractie

zie extractie.