91  Pa
Protactinium 


Voorkomen
Naam
Ontdekking
Bereiding
Toepassingen

 

 

 

VOORKOMEN                

1,4.10-10 % van de aardkost (tot 16 km diepte) bestaat uit protactinium; het is het 84e element in rangorde van voorkomen.

NAAM

De naam is samengesteld uit het Griekse woord protos en de naam van element 89: actinium. Protos betekent vooraf­gaand aan/stamvader van. De naam is gegeven omdat protactinium bij het radioactie­ve verval, onder uitzending van alfa-deeltjes, actinium ople­vert. De oorspronkelijke naam was protoactinium. In 1949 werd het samengetrokken tot protactini­um.

ONTDEKKING

Protactinium (234Pa) werd in 1913 ontdekt door K. Fajans en O. H. Göhring als instabiel tussenpro­duct in de radioac­tieve vervalreeks van 238U:

 

 

Zij stelden de naam brevium voor, vanwege de korte levens­duur van het isotoop.

 

Het (231Pa) werd in 1917 - onafhankelijk van elkaar - door A.S. Russell, J.A. Cranston en F. Soddy en door O. Hahn en L. Meitner ontdekt in de radio­ac­tieve verval­reeks van 235U:

 

            

Otto Hahn en Lise Meitner onderzochten de chemische eigenschappen van protactinium(verbindingen) en stelden de naam prot(o)actinium voor.

BEREIDING

A. von Grosse verkreeg in 1934 voor het eerst protactinium door ontleding van het jodide (PaI5) in hoogvacuüm, waarbij het metaal zich afzette op een gloei­ende wol­fraamdraad (van Arkel-de Boerproces).

Verbindingen van protactinium worden (op gramschaal) gewonnen bij de opwer­king van splijtstofstaven van kernre­actoren. 

TOEPASSINGEN

Toepassing als ontleedbare stof (verbinding):

bèta-stralingsbron, tracer (233Pa-verbindingen)

tussenschakel in de productie van 233U, een splijtstof die in bepaalde typen kernreactoren wordt gebruikt