B
 Boor 

 

Voorkomen
Wingebieden
Naam
Ontdekking
Bereiding vroeger
Bereiding nu
Toepassingen en toelichting
Verdere toepassingen

 

 

 

VOORKOMEN                                            

1.10-3 % van de aardkost (tot 16 km diepte) bestaat uit boor; het is het 37e element in rangorde van voorkomen. Men treft het aan in zeer veel mineralen (boraten en boorcarbonaten). De belangrijkste zijn:

boraciet

Mg3B7O13Cl

borax

Na2B4O5(OH)4.8H2O

colemaniet

Ca2B6O11.5H2O

hambergiet

Be2BO3(OH)

kerniet

Na2B4O6(OH)2.3H2O

ulexiet

NaCaB5O6(OH)2.5H2O

 

 

 

 

 

 

WINGEBIEDEN

De belangrijkste wingebieden liggen in de Verenigde Staten van Amerika (o.a. de plaats Boron in Californië), Rusland, Kazakstan, Turkije, China en Argentinië.

NAAM

De Engelse naam voor boor: boron, is ontstaan door het samenvoegen van borax en carbon. Deze naam werd gegeven om zowel de herkomst (het mineraal borax) als de overeenkomst met koolstof (boor werd lange tijd als een vorm van koolstof gezien) aan te duiden.

De naam borax, waarvan het Nederlandse boor is afgeleid, is afkomstig van de Armeense of Perzische naam voor het mineraal: buraq respectievelijk burah. 

ONTDEKKING  

Boor (borax) was reeds in de Oudheid bekend en werd onder andere gebruikt voor de productie van glas.

BEREIDING VROEGER

In 1808 lukte het J.-L. Gay-Lussac en L. J. Thénard elementair boor (in zeer onzuivere vorm) te bereiden door reductie van boorzuur met kalium. In hetzelfde jaar slaagde Sir H. Davy er - onafhankelijk van Gay-Lussac en Thénard - in om boor te bereiden door elektrolyse van boorzuur.

In 1892 wist H. Moissan zuiverder boor (95 - 98 %) te bereiden door reductie van boorzuur met magnesium. In 1909 verkreeg E. Weintraub vrij zuiver boor door reductie van boortrichloride met waterstof. 

Het duurde tot 1950 voordat zeer zuiver boor in kristalvorm kon worden verkregen.

BEREIDING NU

Boor wordt meestal bereid uit borax of kerniet. Na verrijking wordt het erts geoxideerd tot boortrioxide, waaruit op verschillende manieren boor kan worden verkregen:

a)    door het oxide om te zetten in gasvormig boorchloride en dit vervolgens te reduceren met zinkdamp bij

       ca. 900 °C. Hierbij ontstaat vrij zuiver kristallijn boor.

b)    door reductie van het gasvormig trichloride met waterstof op tantaal (bij ca. 1200 °C). Hierbij wordt

       zeer zuiver kristallijn boor gevormd.

c)     door reductie van het oxide met magnesium (of met een ander zeer onedel metaal zoals natrium,

        kalium of calcium):                    B2O3  +  3  Mg     2 B  +  3  MgO                                          

        Hierbij wordt boor verkregen dat  95 - 98 % zuiver is en geen kristallijne structuur bezit.

d)    door te smelten met een mengsel van kaliumchloride en kaliumfluoride, waarbij kaliumboorfluoride (KBF4)

       ontstaat, dat bij elektrolyse poedervormig boor (95 %) oplevert.

TOEPASSINGEN EN TOELICHTING

Raketbrandstof

Aan vaste raketbrandstoffen wordt zeer fijn verdeeld boorpoeder toegevoegd. Boor is zeer licht en geeft bij verbranding veel energie per kilogram. 

 

Tennisracket

Vezels van silicaten/boraten (glasvezels) zijn bijzonder licht en zeer sterk. Daarom worden ze gebruikt voor professionele tennisrackets. Tegenwoordig worden, naast glasvezels, diverse lichte, supersterke vezels toegepast. 

Deze worden eveneens gebruikt voor bijvoorbeeld ski’s, de polsstok bij het (polsstok)hoogspringen en in de lucht- en ruimtevaart, onder andere voor het maken van lichte constructies in de ruimte en voor rotorbladen van helikopters.

 

Hittebestendig glas

Glas wordt - al vele eeuwen lang - gemaakt door zand te smelten met calciumcarbonaat en soda. Deze stoffen ontleden bij het smelten, waardoor uiteindelijk een mengsel van oxiden ontstaat. De hechte structuur van de tetraëders in het kristal van siliciumdioxide wordt verbroken, doordat de metaaloxiden erin worden opgenomen. Bij afkoelen ontstaat geen kristallijne stof meer, maar een amorfe stof (onderkoelde vloeistof) met een bijzonder hoge viscositeit. Het verkregen materiaal, glas, is hard en transparant. Door toevoegen van 10 - 20 % booroxide wordt hittebestendig glas (bijvoorbeeld Pyrex®) verkregen. 

 

Oogontsmetter

Voor het ontsmetten van het oog bij lichte ontstekingen wordt ‘boorwater, een verdunde oplossing van boorzuur {B(OH)3}, gebruikt. Dit is een zeer mild antisepticum.

 

Wasmiddel

Aan diverse wasmiddelen wordt natriumperboraat of borax toegevoegd als waterontharder, om daardoor een goede waswerking mogelijk te maken. De naam Persil® is voor de helft afkomstig van deze toevoeging (samenvoegsel van de naam van twee bestanddelen: PERboraat/SILicaat).

VERDERE TOEPASSINGEN

Toepassingen als niet-ontleedbare stof (element) en als legering: 

absorberen van neutronen bij de bestraling van diverse vormen van kanker - in de experimentele radiotherapie - (12B) 

doteren van halfgeleiders

harden van metalen

ontsteking van de airbag

vuurwerk (toevoeging; geeft groene kleur)

 

Toepassingen als ontleedbare stof (verbinding):

antisepticum voor huid en slijmvlies

borax, Na2B4O5(OH)4.8H2O bleekmiddel voor houtpulp           
  NaBH4

boor- en snijgereedschap

 BN

brandwerend maken van textiel of hout, blusmiddel

 borax, Na2B4O5(OH)4.8H2O

cosmetica (antimicrobieel middel)

 Na2B4O5(OH)4.8H2
  B2O3

desinfectie

 borax, Na2B4O5(OH)4.8H2O           
  NaBO2

elektrode voor elektronenmicroscoop

 LaB6

elektrodemateriaal                                       

 TiB2

email

 borax, Na2B4O5(OH)4.8H2O

email voor koelkast, wasautomaat, enz.

 B2O3
  B4C

fosforescerende stof in TL-buizen                                     

 

(Tb,Ce,Gd,Mg)BO3

gebitsreiniging                                                                         

 NaBO2

glas dat UV- en röntgenstralen doorlaat

 LiBeB4O7

glaswol

 boorsilicaten

glazuur

 borax, Na2B4O5(OH)4.8H2O

harden van röntgenfilm

 borazine, B3N3H6

hulpstof om gegoten glas of metaal uit de mal te halen

 BN

inerte laag in reactorvaten

 B4C

keramische matrijzen

 BN

kunstmest

 Na3BO3
  

Na2B4O7.10H2O

laboratoriumkroezen

 TiB2
  BN

neutronendetector en -teller

 10BF3

porselein

 B4C

raketbrandstof

 BH3
  trimethylaminoboraan,   (CH3) 3NBH3

reductiemiddel bij organische syntheses

 NaBH4

regelstaaf in kernreactor

 EuB6
  B4C

slijp-, schuur en polijstmiddel

 B4C

slijpschijven

 BN

smeermiddelen

BN

sproeikoppen voor zandstralen

B4C

stijven van textiel

borax, Na2B4O5(OH)4.8H2O

synthetische diamant

BN

thermokoppels

TiB2 

toevoeging aan staal

B4C    
B2O3

vlamvertragers

boraatesters

vlekverwijderaar

NaBO2

vloeimiddel bij het solderen

borax, Na2B4O5(OH)4.8H2O

vuurvaste materialen

B4C