54  Xe
Xenon 

 

Voorkomen
Naam
Ontdekking
Bereiding vroeger
Bereiding nu
Toepassingen en toelichting
Verdere toepassingen

 
 

 

VOORKOMEN       

3.10-9 % van de aardkost (tot 16 km diepte) bestaat uit xenon; het is het 83e ele­ment in rangorde van voorkomen. 

In de damp­kring bedraagt het percentage 8,6.10-6

NAAM

De naam is afgeleid van het Griekse woord xenos, wat onbekend/vreemd betekent. Deze naam werd gegeven omdat xenon ‘als onbekend/vreemd gas’ werd ontdekt in de kryptonfractie van 'ruwe argon', die aanvankelijk als zuivere stof werd beschouwd.

ONTDEKKING

Xenon werd in 1898 door Sir W. Ramsay en M.W. Travers door spectraal­analyse ontdekt in 'restanten' van lucht waaruit zuurstof en stikstof waren verwijderd, de 'ruwe argon' (zie ook 18 - Argon). In de kryptonfrac­tie werden sporen van het zwaardere xenon aangetrof­fen. Zij slaagden er tevens in xenon te isoleren door destillatie van vloeibare lucht. Voor 1 liter xenon is minimaal 10.000 m3 (ca. 60 lesloka­len!) lucht nodig.

BEREIDING VROEGER/NU

Xenon wordt bereid door gefractioneerde destillatie van vloeibare lucht.

133Xe en 135Xe ontstaan in kernreactoren. 135Xe werkt optimale energieopwekking in de reactor tegen door het invangen van neutronen.

TOEPASSINGEN EN TOELICHTING

UV-lamp; zonnebank

Gasontladingsbuizen gevuld met xenon leveren blauw en ultraviolet licht op. Deze buizen worden gebruikt in zonnebanken. Het uitgezonden licht heeft - afhankelijk van gasmengsel en omstandighe­den - golflengten tussen 337 en 415 nm en is daarmee veilig. Bij gebruik van andere lampen (bijvoorbeeld kwik­lamp) moet licht met een kortere golflengte (185 nm) worden uitgefilterd in verband met het risico op het ont­staan van huidkanker.

 

Bij het testen van verven en coatings worden UV-buizen gebruikt om snelle veroudering na te bootsen. Men kan dan in een redelijk korte tijd onderzoeken hoe het materi­aal zich gedraagt bij langdurige blootstelling aan licht. Men kan zelfs het zonlicht nabootsen met behulp van hogedruk-xenonlampen, met een vermogen van 100.000 W.

 

Autolampen

Voor autolampen, momenteel vanwege de prijs uitsluitend in de duurdere typen auto’s, worden gasontladingslampen (zie 10 - Neon) met xenon gebruikt. Deze lampen hebben een zeer hoge lichtopbrengst en geven een helder wit licht. 

 

Projectielamp

Door de vulling met een mengsel van xenon en krypton is een veel hogere temperatuur mogelijk dan bij een argon­vulling. Daardoor is de opbrengst aan wit licht veel hoger.

 

Elektronenflitser

In de gasontladingsbuis van elektronenflitsers wordt xenon als gas gebruikt. Het levert wit licht op met een voor de meeste films geschikte kleurtempe­ratuur.

 

UV-laser

In lasers voor ultraviolet licht wordt xenonfluoride, - chloride en -bromide (XeF, XeCl, XeBr) als gas gebruikt. Xenonfluoride geeft monochroma­tisch (ultraviolet) licht met een golflengte van 354 nm; -chloride en -bromide 308  resp. 282 nm. 

VERDERE TOEPASSINGEN

Toepassingen als niet-ontleedbare stof (element):

bellenvat

controle van de echtheid van bankbiljetten (met UV-licht)

geneeskunde in steriele zoutoplossing of als gas bij de bepaling van de doorbloeding van spieren, hersenen, longen en nieren (­133Xe)

hogedruklampen (xenonlampen) t.b.v. fotochemie en UV-spectroscopie

lampen die grote oppervlakte moeten belichten (kleurtemperatuur ca 6.000° K)

narcose (80 % Xe/20 % O2)

navigatielichten, o.a. voor start- en landingsbanen

reclameverlichting 

ruimtevaart, als brandstof voor de ionenmotor

sfeerverlichting in dancings en discotheken

streepjescodelezers

stroboscoop