83  Bi
 Bismut 

 

Voorkomen
Wingebieden
Naam
Ontdekking
Bereiding vroeger
Bereiding nu
Toepassingen en toelichting
Verdere toepassingen

 

 

VOORKOMEN 

8,5.10-7 % van de aardkost (tot 16 km diepte) bestaat uit bismut; het is het 71e element in rangorde van voorkomen. De belangrijkste mineralen zijn:

bismutiniet of bismutglans  Bi2S3
bismutiet Bi2(CO3)O2
galenobismutien PbBi2S4
lillianiet Pb3Bi2S6

Bismut komt voor in vele ertsen van andere metalen. Het wordt soms in gedegen toestand (als metaal) aangetroffen.

WINGEBIEDEN

De belangrijkste wingebieden liggen in Peru, Bolivia, Me­xico, China, Zuid-Korea, Australië, Canada, de Verenigde Staten van Amerika en Japan. In Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Spanje en Enge­land worden kleine hoeveelheden bismuterts gewonnen.

De productie van bismut vindt vrijwel uitsluitend plaats met restanten (zoals slakken of anodeslib) van de lood-, koper- en tinwinning. 

NAAM

De naam is afgeleid van het Duitse wismut, een sa­menvoeging van 'Wiesen' en 'gemutet', wat via wiesmut tot wismut leidde. Men kwam tot deze naam omdat het eerste gevonden erts bij de weiden (Wiesen) langs de Schnee­bergerrivier, in het Saksisch-Boheems Ertsgebergte ontgonnen (vroe­ger: gemutet) werd. Later werd de naam gelati­niseerd tot bismut. In de Duitse namen voor de diver­se ertsen en minera­len wordt wismut nog steeds gebruikt.

Volgens een andere bron is wismut afgeleid van 'weisse Masse', omdat het verkregen bismut een wit-zilverachtige kleur had. 

Valentin noemde het in 1450 bismutum, Paracelsus wismut. 

ONTDEKKING

Bismut was al in de Oudheid bekend. Het wordt in de 15e eeuw ook in publicaties van Agri­cola en Paracelsus genoemd. De winning bij de Schneebergerrivier werd reeds in 1472 beschreven. Agricola beschouwde het als een variant van lood. Mede vanwege het uiterlijk werd het dikwijls verward met lood en tin. In 1753 toonde Geoffrey de Jonge het verschil aan. Het lettermetaal dat Gutenberg, één van de uitvinders van de boekdrukkunst, gebruikte was een legering van lood en bismut.

BEREIDING VROEGER

Bismut werd onder meer bereid door reductie van het sulfide met kolen. De productie op industriële basis begon omstreeks 1830.

BEREIDING NU

Bismut wordt bereid door het oxide - verkregen door roosten van ertsen, als bijprodukt bij de winning van andere metalen, of uit vliegas - te reduceren met koolstof:

Bi2O3  +  3 C  →  2 Bi  +  3 CO

Ook bij smelten van ertsen met een hoog bismutgehalte, samen met ijzer, ontstaat bismut:

Bi2S3  +  3 Fe  →  2 Bi  +  3 FeS

Zeer zuiver bismut wordt verkregen door elektrolyse van opgeloste of gesmol­ten bismutzouten.

In gevallen waarin bismut samen met andere metalen, bijvoorbeeld lood, wordt bereid, voegt men calcium of magnesium aan de smelt toe, waarbij legeringen ontstaan. Deze drijven op het gesmolten metaal en kunnen gemak­kelijk verwijderd worden. Het gevormde bismut isoleert men vervolgens door (vacuüm)destillatie.

De wereldproductie bedraagt ongeveer 5.000 ton per jaar. België is één van de belangrijkste producenten.  

TOEPASSINGEN EN TOELICHTING

Smeltveiligheid

Legeringen van bismut met lood, zink of tin hebben zeer lage smeltpunten (van 40 °C tot 140 °C). Zij worden veel toegepast als smeltdraad in smeltveiligheden (zekeringen of stoppen). Bij een te grote stroomsterkte smelt de draad en wordt de stroom onderbroken. Een veelgebruikte legering in zekeringen is bismut-tin (40%/60%).

 

Sprinkler

In sprinklerinstallaties wordt een smeltdraad of -plaatje aangebracht, vervaardigd uit een eutectisch mengsel van bismut (ca. 50%), cadmi­um (12,5 %), lood (ca. 25 %) en tin (ca. 12,5 %). Als de temperatuur tot ca. 47 °C stijgt smelt de draad en wordt een sproeikop in werking gezet.

 

Jachthagel

Omdat loodkorrels te zacht zijn, wordt voor hagelpatronen in de jacht gebruik gemaakt van een legering van lood met bismut en/of antimoon. 

Vanwege milieueisen vervangt bismut (gelegeerd met 5 % tin) steeds meer de klassieke ‘loodpatronen’.

 

Glas, keramiek

Bismutoxynitraat, BiONO3, wordt gebruikt als wit pig­ment in glas en keramiek. Het wordt voornamelijk toegepast in glas voor kroonluch­ters. Bismutorthovanadaat (BiVO4) wordt als groengeel pigment gebruikt voor glas en keramiek.

Voor het emailleren worden bismutboorsilicaten gebruikt. 

 

Brandwondwindsel

Basisch bismutnitraat, Bi(OH)2NO3, heeft een sterke desin­fec­terende werking en wordt toegepast in windsels bij de verzor­ging van brandwonden.

 

Cosmetica

Als pigment voor lippenstift wordt bismutoxychloride (BiOCl) of bismutoxynitraat (BiONO3) gebruikt; deze laatste verbinding wordt ook gebruikt in haarverf. BiOCl  geeft een bijzonder glimmend effect aan lipstick en nagellak.

VERDERE TOEPASSINGEN

Toepassingen als niet-ontleedbare stof (element) of als legering:

twee bekende laagsmeltende legeringen zijn Lichtenberg (50 % Bi/ 30 % Pb/ 20 % Sn; smeltpunt 96 °C) en Newton (50 % Bi/ 31,2 % Pb/ 18,8 % Sn; smeltpunt 96 a 97 °C)

druksensor (de elektrische weerstand van bismut is afhan­ke­lijk van de druk)

elektrode, o.a. voor pH-meters  

foto-elektrische cel

gelijkrichter

glassoldeer

halfgeleider

infrarooddetector

katalysator bij de vervaardiging van acrylvezels

metallurgie verbeteren van de verwerkingseigenschappen, zoals verspanen. Bismut dient dan als ‘smeermiddel’. Bismut vervangt steeds meer het lood als toevoeging aan metalen. 

permanente magneten

omhulsel voor de splijtstofstaven van kernreactoren

thermo-element

warmtewisselaars, o.a. voor kernreactoren

 

Toepassingen als ontleedbare stof (verbinding):

condensatoren   (keramisch) Bi2(TiO3)3
  Bi2(GeO3)3
doteren van halfgeleiders BiH3
detectie van röntgen- en gammastraling Bi2(GeO3)3
faxpapier bismutsubsalicylaat
geneeskunde:    antisepticum, adstringens BiONO3
  org. bismutverbindingen
                      bescherming van het maagslijmvlies tegen maagzuur bismutsubcitraat
  Bi(HCO3)3
                      dermatologie bismutsubgallaat
                      tegen bacteriële infecties Bi-tartraat, -succinaat,
  cam­fo­raat
                      tegen diarree  Bi-carbonaat,-salicylaat,
  tartraat
oppervlaktebewerking kunststoffen (‘gepareld’ oppervlak) bismutsubsalicylaat
pigment           heldergeel, in autolak                    BiVO4 
                     Spaans wit BiOCl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij dit pigment heeft een groot dekkend vermogen en wordt gebruikt in cosmetica (zie boven), verf, kunstparels, witsel voor schoenen en voor het wit (ondoorzichtig) maken van etalageglas tijdens werkzaamheden, enz.  

porselein Bi2O3
smeermiddel Bi-naftenaat en -octoaat
supergeleiding  CaBi2Sr2Cu2O8
  CaBi2Sr2Cu3O10
thermo-element   o.a. koeltechniek       Bi2Se3
  Bi2Te3
toevoeging aan glas voor lenzen                                                    

 Bi2O3