89  Ac
 Actinium 

 

Voorkomen
Naam
Ontdekking
Bereiding
Toepassingen

 

                                                          

 

VOORKOMEN

5,5.10-14% van de aardkost (tot 16 km diepte) bestaat uit actinium; het is het 86e element in rangorde van voorkomen en één van de meest zeld­zame ele­menten.

Het wordt in zeer kleine hoe­veelheden aangetroffen in uraan­ertsen, als onder­deel van de radioactieve vervalreeks.

NAAM

De naam is afgeleid van het Griekse woord akti­nos, dat straling betekent. De naam is gegeven vanwege de door actinium uitge­zonden ioniserende straling.

ONTDEKKING

Actinium werd in 1899 door A. Debierne ontdekt in uraan­erts, waarin H. Becquerel op grond van de sterke straling de aanwezigheid van een ander element vermoedde. F. Giesel ontdek­te het in 1902, onafhankelijk van De­bierne.

BEREIDING 

Actinium wordt bereid door 226Ra te beschieten met neu­tro­nen:

 

                   

 

De actiniumverbindingen worden geïsoleerd met behulp van ionen­wisseling of vloei­stofex­tractie.

Metallisch actinium wordt bereid door reductie van het fluori­de met lithiumdamp bij ca. 1300 °C of door reductie van het oxide (Ac2O3) met thorium bij 1.730 °C en 10-4 Pa. 

TOEPASSIN­GEN

Toepassing als ontleedbare stof (verbinding):

alfa- en bèta-bron

nucleaire batterij (227Ac2O3)