GLOSSAIRE : B

Bactericide

Middel dat bacteriŽn doodt.

Bellenvat

Een apparaat waarmee radioactieve straling zichtbaar gemaakt kan worden. Het vat is gevuld met een vloeistof die tot boven het kookpunt verhit is, waardoor een spoor van belletjes ontstaat als straling het vat passeert. 

Bindblik

Een strip van blik die in de bouw wordt gebruikt om - bijvoorbeeld – de pijpen voor de afvoer van regenwater aan de fundering te op te hangen.

Boormodder

Een geconcentreerde oplossing van een zout, die vanwege de hoge dichtheid bij olie- en gasboringen wordt gebruikt om de boorgaten vrij te houden van brokken steen.