97  Bk
 Berkelium 

 

Voorkomen  
Naam
Ontdekking
Bereiding vroeger
Bereiding nu 

 

 

 

VOORKOMEN

Berkelium komt niet voor in de natuur.

NAAM

Dit element werd door de wetenschappers die het voor het eerst maakten genoemd naar 'hun' universi­teit, de Berke­ley Universiteit in Californië. Deze universiteit ontleent haar naam aan Georges Berkeley, een Iers theoloog en filosoof uit de dertiende eeuw.

ONTDEKKING/BEREIDING

Berkelium werd in 1949 gemaakt door S. G. Thompson, A. Ghiorso en G. T. Seaborg door beschieting van ameri­cium met alfa-deeltjes in een cyclotron:

          

            

De halveringstijd (t˝) van 243Bk bedraagt 314 dagen.

 

De eerste berkeliumverbinding werd in 1962 verkregen: berkeliumchloride, in een hoeveelheid van 0,000 000 003 gram. Metallisch berkelium werd bereid door reductie van het fluoride met lithiumdamp. 

BEREIDING NU

Tegenwoordig kan berkelium worden bereid op milligramschaal door reactie van  239Pu met neutronen in kernreacto­ren. De wereldvoorraad aan berkeliumverbindingen wordt geschat op ca. 10 mg.

 

Er zijn 10 isotopen bekend, met een massagetal van 243 tot 250 en halveringstijden van 3,22 uur tot 1.380 jaar (247Bk).