99  Es
Einsteinium 


Voorkomen 
Naam
Ontdekking
Bereiding vroeger
Bereiding nu

 
 

 

VOORKOMEN

Einsteinium komt niet voor in de natuur.

NAAM

Dit element werd door de wetenschappers die het voor het eerst maakten genoemd naar Albert Einstein. Hij was de grondlegger van de relativiteits­theorie en formuleerde het verband tussen massa en energie. Hij kreeg in 1921 de Nobelprijs voor natuurkunde. 

ONTDEKKING/BEREIDING

Einsteinium werd in 1952 gevormd bij de kernexplosie '­Mike' - de eerste proef met een kernfusiebom of water­stof­bom - op het eiland Eniwetok (Bikini-atol) in de Stille Oce­aan. Het werd voor de eerste keer geďdentificeerd door 16 wetenschap­pers, waaronder A. Ghiorso en G. T. Seaborg, van het stra­lingslaboratori­um van Californië, het Argonne National Laboratory en het Los Alamos Scientific Laboratory. Bij de explosie ontstonden op plaatsen met de hoogste neutronendichtheid zeer zware uraan­isotopen die ontleedden tot een aantal trans­uranen, waaronder 253Es:

 

                           

                                

 

Voor de bereiding van voldoende Es om de chemische eigenschappen te kunnen bestuderen, werd 239Pu gedurende enkele jaren bestraald, waarna het gevormde 242Pu (in de vorm van PuO2) met aluminiumpoeder nog bijna een jaar werd bestraald, o.a. in de High Flux Isotope Reactor van de Berke­ley Universiteit.

BEREIDING NU

Tegenwoordig kunnen 253Es en 254Es worden bereid op milli­gram­schaal in kernreactoren met hoge neutronendichtheid of in hoog-energeti­sche deel­tjes­ver­snel­lers, door uraan te beschieten met koolstofionen. 

 

Er zijn 14 isotopen bekend; de wereldvoorraad aan einsteiniumverbindingen wordt geschat op 1 - 10 milligram.