45  Rh
Rhodium 

 

Voorkomen
Naam
Wingebieden
Ontdekking
Bereiding vroeger
Bereiding nu
Toepassingen en toelichting
Verdere toepassingen

 
 

 

VOORKOMEN

1.10-7  % van de aardkost (tot 16 km diepte) bestaat uit rhodium; het is het 78e element in rangorde van voorkomen. 

Men treft het aan - meestal in kleine hoeveelheden - in ertsen van platiname­talen en nikkel, en in het zo­genoemde rhodiumgoud (dat o.a. voorkomt in Mexicaans goud). Dit goud bevat wisselende hoeveelheden rhodium, van  0,5 % tot 43 %. 

Een rhodiummineraal is kashiniet, (Ir,Rh)2S3.

WINGEBIEDEN

De belangrijkste wingebieden liggen in Zuid-Afrika, Rusland (Siberië, Oeral) en Canada (Ontario).

NAAM

De naam is afgeleid van Griekse woord rhodon, dat roos betekent. Deze naam werd door de ontdekker voorgesteld vanwege de roze-rode kleur van de rhodiumverbindin­gen. 

ONTDEKKING

In 1803 ontdekte W.H. Wollaston dit element, tezamen met palla­dium, in ruw platina, afkomstig uit Zuid-Amerika. 

BEREIDING VROEGER

Rhodium werd bereid door residu’s bij de platinawinning op te lossen in konings­wa­ter. Hieruit werd eerst palladium afgescheiden en het rest­product werd vervolgens behandeld met zoutzuur en alcohol. Daarbij ontstond natriumrhodiumchloride (Na3RhCl6). Door deze stof te reduceren met water­stof verkreeg men poedervormig rhodium.   

BEREIDING NU

Rhodium wordt - samen met andere platinametalen - bereid uit residu’s bij de platinawinning of bij de elek­trolyse van nikkel. Het in koningswater onoplos­bare deel wordt gesmolten met natriumwaterstofsulfaat (NaHSO4) en opge­lost in water, waar­bij een oplossing van rhodiumsulfaat {Rh2(SO4)3} ont­staat.

Na een achtereenvolgende bewerking met natronloog en zoutzuur ontstaat H3RhCl6, dat na bewerking met natriumni­triet en ammoniumchloride (NH4)3RhCloplevert. Deze verbinding wordt gesublimeerd en gereduceerd met water­stof of met hydrazine (in natronloog bij ca. 100 °C): 

4 (NH4)3RhCl6 + 3 N2H4 + 24 OH- → 4 Rh + 3 N2 + 12 NH3 + 24 Cl- + 24 H2O   

Afhankelijk van de toepassingen wordt rhodium niet ge­scheiden van andere platina­metalen, maar wordt een lege­ring gemaakt die rechtstreeks gebruikt wordt. 

Voor het vrijmaken van rhodium uit mengsels wordt meer en meer gebruik gemaakt van scheidingsmethoden als ionenwisseling en vloeistof-vloeistof-extractie.  

De wereldproductie bedraagt ongeveer 20 ton per jaar.

TOEPASSINGEN EN TOELICHTING

Projectorspiegel 

Vanwege de uitzonderlijke hardheid ('krasvastheid') en de uitstekende weerspiegeling wordt op spiegels in hoogwaardige projectoren een (uiterst dun) laagje rhodium aange­bracht. Ook voor reflectoren van koplampen van auto’s wordt soms rhodium gebruikt.

 

Telefoonrelais

Vanwege de hoge corrosiebestendigheid wordt in een telefoon­relais (en andere elektrische contacten, met name in de micro-elektronica) gebruik gemaakt van gerodineerd metaal, dat wil zeggen metaal voorzien van een uiterst dun laagje rhodi­um.

 

Sieraden 

Voor het maken van sieraden wordt gebruik gemaakt van legeringen van platina of palladium met rhodium (ca. 10 %, om het metaal harder te maken) of gerodineerd zilver. Dit is zilver waarop een zeer dunne laag (enkele mm) rhodium wordt aangebracht. Omdat rhodium zeer hard is, beschadigen de sieraden niet of nauwelijks, wat de levensduur aanzienlijk verlengt. Ook voor (duurder) bestek wordt gerodineerd zilver gebruikt.

 

Katalysator uitlaatgas

Voor de katalysator van auto's wordt onder andere een legering van platina en rhodium ge­bruikt op een keramische drager. Deze katalysator 'verwijdert' stikstofoxiden (NOx), koolstofmonooxide en koolwaterstoffen door reacties als bijvoorbeeld: 

2 NO + 2 CO → N2 + 2 CO2 

80 % van de totaal geproduceerde hoeveelheid rhodium wordt hiervoor gebruikt. 

 

Vliegtuigbougie

Voor de contactpunten in bougies en in vliegtuigmotoren wordt een legering van rhodium gebruikt (bijv. platina met 10 % rhodium) die zeer hard en corro­siebe­stendig is en daardoor bijzonder betrouwbaar.

VERDERE TOEPASSINGEN

Toepassingen als niet -ontleedbare stof (element) of als legering: 

beschermlaag, bijv. op zilver om het dof worden tegen te gaan 

brillen en horloges (gerodineerd Ag, vanaf ca 1 mm)

chirurgische instrumenten (gerodineerd)

collector

contactpunt /onderbreker (gerodineerd)

glasgietvat (90 - 95 % Pt)

katalysator bij de salpeterzuurbereiding uit NH3 (met 90 - 95 % Pt, in de vorm van een draadnet)

kop voor het maken van glasvezels (Pt,Rh). In deze zeer harde legering kunnen uiterst kleine gaatjes worden aangebracht, waarmee met een snelheid van 20 m/sec vezels van 1 tot 25 mm kunnen worden getrokken.

laboratoriummaterialen, zoals smeltkroes, -schaal, elektro­den (meestal met Pt)

ontstekingsmechanisme van de gasturbine (ca. 90 % Pt; werkt bij 1.600 °C)

optische instrumenten

pyrometer

spiegel (voor medische toepassingen, o.a. oog en oor)

thermokoppel (voor het meten van hoge temperaturen: Pt - Pt/Rh met ca. 10 % Rh; werkt tot 1.600 °C en Ir - Ir/Rh 60 % Rh; werkt tot 2.000 °C)

verwarmingsdraad in speciale, hoogwaardige elektrische ovens (met Pt) vulpenpunt 

 

Toepassingen als ontleed­bare stof (verbinding):

galvanische baden (rodineren)

Rh2(SO4)3

RhPO4

katalysator bij isomerisaties

RhCl3

katalysator bij polymerisaties

RhCl3

katalysator bij reducties

RhCl[P(C6H5)3]3