40  Zr

Zirkonium 

 

Voorkomen
Naam
Wingebieden
Ontdekking
Bereiding vroeger
Bereiding nu
Toepassingen en toelichting
Verdere toepassingen

 

 

 

VOORKOMEN

0,0165 % van de aardkost (tot 16 km diepte) bestaat uit zirkonium; het is het 18element in rangorde van voorkomen. 

Men treft het aan in de mineralen:

badde­leyiet of zir­koonaarde ZrO2
hyacinth (zirkoon in edelsteenkwaliteit) ZrSiO4
zirkeliet (Ca,Th,Ce)Zr(Ti,Nb)27
zirkiet mengsel van zirkoon en zir­koonaarde 
zirkoon ZrSiO4.

 

 

 

 

Zirkonium komt ook voor in de meeste titaanhouden­de mineralen zoals rutiel, titaniet, ilmeniet. Ook op de zon, in meteorieten en sterren is zirkonium aange­toond, evenals in maanste­nen.

 

WINGEBIEDEN

De belangrijkste wingebieden liggen in Australië, Zuid-Afrika, de Verenigde Staten van Amerika (Florida), Oekraïne, Brazilië, Canada, Burma, Rusland, Kazachstan, Noorwegen, India, Sri Lanka, Pakistan, Thailand, Cambodja, Madagascar en Vietnam. 

Baddeleyiet wordt voornamelijk in Brazilië aangetroffen.

NAAM

Zirkonium is genoemd naar het mineraal waarin het ont­dekt is: zirkoon. De naam van het mineraal was afgeleid van het Arabische 'zarkoen' en het Perzische 'zargûn', wat goud­kleur(ige steen) betekent (zar = goud, gû = kleur). 

ONTDEKKING

Zirkonium(oxide of aarde) werd in 1789 door M.H. Klap­roth ontdekt in het mineraal jargon (zirkoon), afkomstig van Ceylon (Sri Lanka).

 

Eerst in 1824 werd het metaal - in zeer onzuivere vorm - door J.J. Berzelius verkre­gen door reductie van kaliumzir­koniumfluori­de met kalium.  

Pas in 1925 slaagden de Nederlanders A.E. van Arkel en J.H. de Boer er in zirkonium in zeer zuivere toestand te produceren via ontleding van zirkoni­um­jodide (zie berei­ding).

 

BEREIDING VROEGER

Zirkonium werd bereid door reductie van zirkoniumoxide (ZrO2) met calci­um of door reductie van zirkoniumchloride (ZrCl4) met natrium (bij 500 °C in vacuüm).

BEREIDING NU

Zirkonium wordt bereid via het zogenoemde Kroll-proces. Hierbij wordt het mineraal zirkoon (ZrSiO4), in de vorm van zirkoonzand,  eerst opgelost in salpe­terzuur (HNO3). 

Als het zirkonium bedoeld is voor gebruik in kernreactoren, moet eerst hafnium - dat vrijwel altijd in zirkonium voor­komt – worden verwijderd. Vanwege zijn zeer hoog adsorptie­ver­mogen voor neutro­nen mag dit voor te hoogste 0,01 % in het verkregen metaal voorkomen. Dit gebeurt door vloei­stofextractie van de nitraten, sulfaten of thiocyanaten met tri-n-butyl-fosfaat (TBP) of 4-methyl-2-pentanon. 

Het in oplossing aanwezige zirko­nium wordt neergeslagen in de vorm van organi­sche zirkoniumverbindingen. Het verkregen product wordt gemengd met grafiet en samengeperst, waarna met chloorgas zuiver zirkoniumchloride (ZrCl4) wordt gevormd, dat in een argonatmosfeer bij 800 °C met magnesi­um gereduceerd wordt. 

Hierbij ontstaat een harde, redelijk zuivere zirkoniumspons, die wordt samengeperst, onder vacuüm in een vlamboog wordt gesmolten, waarna blokken zirkonium gevormd worden. Deze worden nog een keer gezui­verd door smelten in een koperen kroes, die met water wordt afgekoeld, om ieder contaminatie met gassen uit de atmosfeer te vermijden.   

Zirkonium is zo reactief, dat fijn verdeeld metaal - zoals fijne spaanders bij het frezen - spontaan kunnen ontbranden.  

Ook kan ruw zirkonium worden gesmolten met natriumhydroxide of via "verbranding" met koolstof of stikstof worden omgezet in het carbide of het nitride. Met chloor wordt dan vervol­gens zirkoniumchloride gemaakt, dat kan worden gereduceerd, waarbij zuiver zirkoni­um ontstaat.

Zeer zuiver zirkonium wordt verkregen via het van Arkel-de Boer-proces. Hierbij wordt onzuiver zirkonium in een vat met zeer lage druk gebracht, waarin zich wat jood bevindt. Bij verhitting (tot ca. 200 °C) reageert het zirkoni­um tot ZrI4, wat verdampt en in de nabijheid van de gloeidraad bij zeer hoge temperatuur (ca. 1.300 °C) ont­leedt in jood en zirkonium. Het gevorm­de zirkoni­um slaat neer op de gloei­draad van wolfraam of zirkonium.

De wereldproductie bedraagt ongeveer 7.000 ton per jaar. 

TOEPASSINGEN EN TOELICHTING

Splijtstofomhulsel

Splijtstofstaven van uraanoxide worden omhuld met een mantel van zirkonium. Dit metaal adsorbeert slechts in zeer geringe mate neutronen en is zeer goed bestand tegen corrosie en de voort­du­rende bloot­stel­ling aan straling. De mantels worden gemaakt van Zircal­loy, dat is een legering van zirkonium met kleine hoeveelhe­den tin, ijzer, chroom, niobium en nikkel.

De reactor van de eerste nucleaire onderzeeër, de Nautilus, was hiermee uitgerust. Ongeveer 90 % van de zirkoniumproductie wordt gebruikt in de kernreactor­tech­nologie. 

Voor het gebruik van zirkonium (en legeringen daarvan) gelden strenge voorschriften. Boven een temperatuur van 750°C wordt de beschermende oxidelaag op het metaal afgebroken en kan reactie met water optreden, waarbij waterstof ontstaat. Dit heeft onder meer een rol gespeeld in het ongeluk met de reactor in Tsjernobyl.

 

Slaghoedje

Slaghoedjes die worden gebruikt in munitie bevatten een gemakkelijk te detoneren stof die de springstof tot explo­sie brengt. De detonatiespringstof bevindt zich in een dun metalen hulsje. Dit metaal moet in hoge mate corrosie­be­stendig zijn. Zirkoniumlegeringen zijn hiervoor zeer geschikt.

 

Namaakdiamant 

Bij de vervaardiging van sieraden wordt veel gebruik gemaakt van de edelsteen zirkoon of hyacinth (ZrSiO4). Afhankelijk van sporen van andere elementen in het kristal kan de kleur van de steen sterk variëren. Zo worden in Zweden, Rusland (Oeral) en Australië veel heldere kristallen gevonden die als imitatiediamant kunnen fungeren, in Sri-Lanka roodachtige en gele stenen en in Thailand de bekende hemelsblauwe hyacinth. Verder zijn er diverse geelgroene en diepgroene variëteiten. 

Een goed geslepen kristal zirkoniumoxide (ZrO2) wordt gebruikt als ‘imitatiediamant’. Deze kristallen zijn bijna net zo hard als diamant, worden nauwelijks aangetast en zijn veel goedkoper.

 

Vuurvaste bekleding 

Voor de bekleding van ovenwanden (bijvoorbeeld: de Bessemerpeer voor de staalberei­ding, glassmeltovens en reactoren voor de chemische industrie) wordt zirkoniumoxide (ZrO2), gemengd met magnesiumoxide (MgO), gebruikt of zirkoniumsilicaat (ZrSiO4). Deze wanden zijn chemisch zeer weinig aantast­baar, bestand tegen zeer hoge temperaturen en tegen fysische invloeden en hebben een gering warmtege­lei­dingsvermo­gen.

 

Zuurstofmeter

Bij het meten van zuurstof wordt gebruik gemaakt van elektrochemische cellen, waarin zirkoniumoxide (ZrO2) - met kleine toevoegingen van zeldzame aarden -  als vastestof-elektrolyt wordt gebruikt.

Deze cellen worden toegepast bij het meten van het zuurstofgehalte in gesmolten  metalen en in katalysatoren van auto’s, die uitlaatgassen omzet­ten in voornamelijk CO2, H2O en N2. De zogenoemde lambda-sonde, die de verhouding lucht/brand­stof regelt in driewegkatalysatoren, bevat zo’n cel.

VERDERE TOEPASSINGEN

Toepassingen als niet-ontleedbare stof (element) of als legering: 

apparatuur voor de chemische industrie (o.a. ventielen, pompen, roerders en warmtewisselaars)

botbreukpen

chirurgische instrumenten

gasvanger (getter) in vacuümbuizen (ook ZrH2)

gloeidraad: zirkoonlicht in schijnwerper, lichtsignaal, projectie-apparatuur 

lichtkogels en -spoormunitie (poeder)

ontzwaveling van gietijzer en staal (ferrozirkoon, Zr met Fe en Si)

projectielamp 

raketbrandstof (poeder)

raketmotor

reductiemetaal in de gieterij

spinkop

supergeleiding (Zr met Nb of Zr met Zn)

waterstofopslag (zeer fijn verdeeld)

 

Toepassingen als ontleedbare stof (verbinding): 

antitranspirant Al4ZrCl4(OH)12
  AlZr(OH)5Cl
bewerken vezels kunstzijde en katoen Zr(SO4)2
brandwerend en waterafstotend maken van textiel Zr­(SO4)2
condensator  zirkonaten 
contrastmiddel bij röntgenstralen ZrO2
drager voor katalysatoren ZrO2
flitslamp Zr(NO3)2
geneeskunde       keramische implantaten, zoals heupkoppen, kunsttandwortels en gehoorbeentjes             ZrO2/Al2O3
                    röntgenonderzoek van maag en darm ZrO2
hardstaal ZrC (90 %/Fe 10 %)
infraroodlampen  ZrO2
leerbewerking  Zr(SO4)2
piëzo-elektrische keramiek ZrO2
pigment voor glazuur, email, vuurvaste tegels  (ondoorschijnend maken) ZrO2
  Zr(SO4)2
pigment in kunststof - geel o.a. in kunststof kratten ZrSiO4
pigment voor glas, glazuur, keramiek en email ZrSiO
         gemengd met vanadiumverbindingen                 blauw 
                            praseodymiumverbindingen           geel 
                            ijzerverbindingen                        oranje/rood 
siccatief of droogmiddel 3ZrO2.CO2.H2O
smeltkroes ZrO2 (met MgO)
snij-, slijp- en schuurgereedschap ZrC2
verfindustrie (coating TiO2) ZrO2
vlamwerend maken van textiel Zr(SO4)2
vloeimiddel voor email en glas ZrSiO4
 ZrO2
vulstof voor kunstharsen ZrSiO4
wand van centrifugaalpomp ZrO2
waterafstotend maken van textiel Zr(SO4)2
 3ZrO2.CO2.H2O
zand voor vormen in de staalindustrie ZrSiO4
zandstralen                                                                          Zircosil® of  zirkoonzand  ZrSiO