98  Cf
 Californium 


Voorkomen
Wingebieden
Naam
Ontdekking
Bereiding nu
Toepassingen en toelichting

 

 

 

VOORKOMEN

Californium komt niet voor in de natuur.

Sommige onderzoekers stellen dat californium voorkomt in supernovae.

NAAM

Dit element werd door de wetenschappers die het voor het eerst maakten, en die verbonden waren aan de Berkeley Universiteit, genoemd naar de staat waarin de universiteit stond: Californië.

ONTDEKKING/BEREIDING

Californium werd in 1950 gemaakt door S. G. Thompson, K. Street, A. Ghiorso en G. T. Seaborg door beschieting van curium met alfa-deeltjes (met een energie van 35 MeV):

 

                        

 

De bereiding van het oxide vond plaats op microgramschaal.

BEREIDING NU

Tegenwoordig kan californium worden bereid op gram­schaal door reactie van 239Pu met neutronen in kernreacto­ren met hoge neutronenflux. Ook bij onder­grondse kern­proe­ven wordt californium gevormd.

De wereldvoorraad aan californiumverbindingen wordt geschat op enkele grammen.

 

Van californium zijn 15 isotopen bekend, met een massagetal van 240 tot 256 en halverings­tij­den van 1 minuut tot 898 jaar. 

TOEPASSINGEN EN TOELICHTING

Sterke neutronenbron

Verbindingen van 252Cf worden als neutronenbron ge­bruikt. Dit isotoop is een zeer sterke neutronenstraler. 1 microgram van dit isotoop levert ca. 200 miljoen neutro­nen per seconde. Deze neutronenbron wordt gebruikt bij 

-                     de neutro­nenactive­rings­analyse

-                     de behandeling van kankerge­zwellen

-                     de bereiding van kortlevende isotopen in de nucleaire genees­kunde

-                     de vochtigheidssonde, die bij olieboringen wordt gebruikt om lagen water en 

                       koolwaterstoffen te   detecteren

-                     in detectoren om goud en zilver op te sporen.