102  No
Nobelium 


Voorkomen
Naam
Ontdekking
Bereiding

 

 

 

VOORKOMEN

Nobelium komt niet voor in de natuur.

NAAM

Dit element werd door de wetenschappers die het voor het eerst maakten genoemd naar Alfred Nobel, uitvinder van het dynamiet en stichter van de Nobelprijzen. Het is eveneens de naam van het instituut waar de ontdek­king plaatsvond.

ONTDEKKING/BEREIDING

Nobelium werd in 1957 in het Nobel-Instituut in Stock­holm bereid door weten­schappers uit Zweden, Engeland en de Verenigde Staten. 244Cm werd beschoten met 13C4+-ionen. Er ontstond een element dat onder het uitzen­den van alfa-stralen weer uiteen­viel:

 

                        

 

De halveringstijd bedraagt ca. 10 minuten.

De experimenten konden echter niet worden gereprodu­ceerd door andere onderzoekers. 

 

In 1958 bereidden A. Ghiorso, T. Sikkeland, J. R. Walton en G. T. Seaborg 254No door 246Cm te beschieten met 12C-ionen, die versneld werden in hun nieuwe lineaire deeltjesversneller, de HILAC (heavy ion linear accelera­tor).

 

                        

 

Zij erkenden de naam nobelium in eerste instantie niet.

 

In 1957/1958 maakten G. N. Flerov en zijn medewerkers (in Dubna - bij Moskou) 252No door 241Pu te beschie­ten met 16O-ionen van zeer hoge energie.

 

 

Zij stelden als naam Joliotium voor, naar F. Joliot en I. Joliot-Curie, kerngeleerden en Nobelprijswinnaars in 1935. 

 

Bij alle experimenten werden slechts enkele atomen ge­vormd.

Van nobelium zijn 10 isotopen bekend met een massagetal van 250 tot 259 en halveringstijden variërend van 0,25 millisec. tot 58 minu­ten (259No).

 

De wetenschappers van de Berkeley Universiteit kregen uitein­delijk de ontdek­king officieel toegewezen door IU­PAC, o.m. vanwege het feit dat de halveringstijden bij de andere ontdekkers een te grote afwijking vertoonden. De naam  werd nobeli­um.