103  Lr
Lawrencium 


Voorkomen
Naam
Ontdekking
Bereiding

 

 

 

VOORKOMEN

Lawrencium komt niet voor in de natuur.

NAAM

Dit element werd door de wetenschappers die het voor het eerst maakten genoemd naar dr. E. O. Lawrence, Nobel­prijswinnaar voor natuurkunde in 1939 en uitvinder van het cyclotron. Hij ontwik­kelde vele biologische en medische toepassingen van de kernfysica.

ONTDEKKING/BEREIDING

Lawrencium werd in 1961 bereid door A. Ghiorso, T. Sikke­land, A. E. Larsh en R. M. Latimer aan het Lawren­ce Radia­tion Laboratory van de Berkeley Universiteit in Californië. Zij beschoten in hun lineaire deeltjesversneller (HILAC) een mengsel van californiumisotopen met 10B en 11B-kernen met een energie van 70 MeV. Het element dat ontstond werd uitslui­tend via nucleai­re technieken aange­toond. Het kon slechts in uiterst kleine hoeveelhe­den (enkele atomen) worden verkre­gen vanwege de korte levensduur:

 

              

 

De halveringstijd bedraagt ca. 8 sec. 

 

Van Lawrencium zijn enkele isotopen bekend. 260Lr heeft de grootste halveringstijd, namelijk 180 sec.