104  Rf
Rutherfordium 


 

 
 

 

Element 104 werd in 1964 door wete­nschappers van het Instituut voor Kernonder­zoek uit Dubna o.l.v. G.N. Fler­ov (Rusland) geclaimd. Zij stelden als naam Kurchatovium voor, naar I.V. Kurchatov, één van de toonaange­vende Russische kerngeleerden.

 

In 1969 werden een aantal isotopen van element 104 gemaakt door een groep wetenschap­pers van de Berkeley Universiteit (Californië) o.l.v. A. Ghiorso. De experimen­ten van de Russische groep konden door de Amerikanen niet worden gereproduceerd. Zij claimden daarom de ontdekking van dit element en stelden als naam rutherfor­dium (Rf) voor, naar Sir E. Rutherford, opsteller van het naar hem genoemde atoommo­del en Nobelprijswinnaar voor scheikunde in 1908.

 

De IUPAC heeft in 1994 de eerste bereiding van dit ele­ment toegekend aan de groep uit Dubna. Als officiële naam werd dubnium (Db) voorgesteld.

 

De Russen slaagden erin het element te bereiden door pluto­nium te beschieten met neon-ionen met een energie van ca. 115 MeV:

 

                        

 

de Amerikanen door beschieting van 249Cf met 12C:

 

                     

 

Ondanks de zeer korte halveringstijd: 0,1 sec, was het mogelijk de chemische eigenschappen vast te stellen; rutherfordium heeft overeenkomsten in eigenschappen met zirkonium en hafnium. 

 

In 1997 is door IUPAC rutherfordium als definitieve naam gegeven; de naam dubnium is toegekend aan element 105.