108  Hs
Hassium 

 

 

 

 

Element 108 werd in maart 1984 voor het eerst be­reid door medewerkers van het laboratori­um voor kernonder­zoek  (GSI - Gesellschaft für Schwerionenforschung) in Darmstadt o.l.v. P. Armbruster en G. Münzenberg. 

De Duitsers stelden als naam hassium voor (naar de deelstaat Hessen, waarin Darmstadt ligt). De IUPAC heeft - onder protest van de Duitsers - als officiële naam hahni­um (Hn) voorge­steld, naar O. Hahn, één van de bekendste Duitse kernge­leerden, ontdekker van de kernsplij­ting en Nobelprijswin­naar voor scheikunde in 1944. 

In 1997 gaf IUPAC de naam hassium (Hs). 

 

Hassium werd gemaakt door  lood te beschieten met ijzerio­nen:

 

                   

 

Een groep Russische wetenschappers uit Dubna slaagde er vrijwel tegelijkertijd in dit element te maken.

 

De naam hahnium wordt waarschijnlijk gegeven aan één van de elementen hoger dan 109.