110 Uun
Unununilium 

 

 
 

 

Element 110 werd in november 1994 voor het eerst bereid door medewer­kers van het laboratorium voor kernonder­zoek (GSI - Gesellschaft für Schwerionen­forschung) in Darmstadt, o.l.v. P. Armbruster, S. Hofmann, G. Münzenberg en V. Ninov.

De Duitsers hebben als naam darmium voorge­steld, naar de plaats waar het ele­ment werd ontdekt. Een officieel voorstel van IUPAC is er nog niet. Voorlopig wordt het Latijnse telwoord voor dit element gehanteerd: ununnilium. 

 

Het element werd gemaakt door lood te beschieten met nikke­lionen:

 

                                       (halveringstijd 270 µsec)

 

            en