24  CR
Chroom 


Voorkomen
Wingebieden
Naam
Ontdekking
Bereiding vroeger
Bereiding nu
Toepassingen en toelichting
Verdere toepassingen

 

 

 

VOORKOMEN       

0,0102 % van de aardkost (tot 16 km diepte) bestaat uit chroom; het is het 21e element in rangorde van voorkomen.

De belangrijkste mineralen zijn:

chromatiet CaCrO4
chromiet FeCr2O4
crocoïet PbCrO4

             

                

                  

WINGEBIEDEN

De belangrijkste wingebieden­ (voornamelijk van chromiet) liggen in Zuid-Afrika, Kazachstan, India, Turkije, Finland, Zimbabwe, Brazilië, Albanië, Iran, Rusland, Madagascar, de Filipijnen, Griekenland en het voormalig Joegoslavië.

NAAM

De naam is afgeleid van het Griekse woord chro­ma, wat kleur betekent.  De naam is gegeven vanwege de grote verscheidenheid aan kleuren van de chroomverbin­dingen.

ONTDEKKING

Chroom werd in 1797 door N. L. Vauquelin ontdekt in het mineraal crocoïet, afkomstig uit Siberië. Later heeft hij, samen met A. Laugier, vastgesteld dat vrijwel alle meteorieten chroom bevatten.

BEREIDING VROEGER

In 1798 slaagde N. L. Vauquelin er in chroom te isoleren door reductie van uit crocoïet verkregen chroomtrioxide met koolstof.

BEREIDING NU

Chroom wordt bereid door het chroomhoudende erts, na verrijking via diverse fysische methoden, te smelten met natriumhydroxide, waarbij natriumchromaat ontstaat. Na aanzuren en zuiveren van het daarbij gevormde dichromaat wordt dit omgezet in chroom­(III)oxide, dat met aluminium wordt gereduceerd of - na oplossen in zwavelzuur - wordt gereduceerd via elektrolyse.

In gevallen waarin geen zuiver chroom is vereist, wordt via het Siemens-Martin-procédé ferrochroom gemaakt. Hierbij wordt een mengsel van ijzeroxide en chroomoxide gereduceerd met koolstof, waarbij de volgende reactie optreedt: 

 

                   FeO  +  Cr2O + 4 C  →  Fe/2Cr  +  4 CO 

 

Er ontstaat hierbij een legering met 52 tot 75 % chroom.

 

Zeer zuiver chroom wordt verkregen door ontleding van chroomjodide via het Van Arkel- de Boer-proces (zie 22 - Titaan).

 

De wereldproductie bedraagt ongeveer 6.106 ton per jaar.

TOEPASSINGEN EN TOELICHTING

Verfraaien, beschermen

Om voorwerpen van staal, messing of ander metaal te be­schermen tegen corrosie of om ze een mooi glanzend uiterlijk te geven, worden ze voorzien van een dun laagje chroom (0,2 à 0,3 mm). Voor een goede hechting wordt eerst een laagje nikkel (20 à 30 mm) aangebracht. Het laagje chroomoxide dat wordt gevormd op het metaal is ondoordringbaar voor lucht. Chroom is hard, waardoor het metaal ook redelijk beschermd wordt tegen krassen.

 

Staal: gereedschap, mes

Staal gelegeerd met chroom is zeer hard en corrosiebesten­dig. Het wordt toegepast in gereedschap en snijmateri­aal, zoals scharen, messen en boren. Als vol­doende chroom - veelal in combinatie met nikkel - wordt toege­voegd ontstaat roestvrij (of roestvast) staal. Roestvrij staal kent veel soorten legeringen die tussen de 12 en 25 % chroom bevatten. Bekende legeringen zijn:

-   RVS INOX 18/10; roestvrij staal met 18 % chroom en 10 % nikkel.

-   ferrochroom, dat 45 - 85 % chr­oom bevat (naast o.a. ijzer en/of nikkel) en uiter­mate bestand is tegen corrosie.

Bij een laag chroomgehalte bepaalt chroom de structuur van de legering; bij een hoog gehalte (> 12 %) wordt een ondoordringbaar laagje chroomoxide gevormd.

 

Katalysator methanolbereiding

Methanol wordt bereid uit mengsels van koolstofmonooxide of koolstofdioxide en waterstof, verkregen via de synthe­segasme­thode of door reactie van koolwaterstoffen met stoom:

 

                   C  +   H2O      →   CO   +    H2

respectievelijk:

                   CH4  +   H2O   →   CO   +   3 H2

                   CH4  + 2 H2O   →   CO2  +   4 H2 

 

Uit de mengsels kan, afhankelijk van de reactieomstandighe­den en de katalysator, op verschil­lende manieren methanol worden gemaakt. 

Bij hoge temperatuur en druk (300 - 350.105 Pa, 320 - 38­0°C) wordt ZnO/Cr2O3 als katalysator gebruikt, bij mid­delhoge druk en temperatuur (100-250.105 Pa, 200 - 300°C) ZnO/Cu­O/Cr2O3.

 

Camouflageverf

In groenige camouflageverf wordt chroomoxidegroen, chroo­msulfaat en/of chroom­fosfaat gebruikt als pigment.

Deze pigmenten worden tevens gebruikt in kunststof, email en keramiek.

 

Laser

Om licht van een gewenste golflengte te verkrijgen wor­den laserkristallen {zoals GaP, ZnS, ZnSe, Y3Al2(AlO4)3} gedo­teerd met chroom(II)verbindingen. De golflengten liggen zowel in het zichtbare als infrarode deel van het spectrum.

 

Geluids‑, videoband

Op banden voor geluids- of video-opnamen wordt een uiterst dunne laag zeer kleine deeltjes (ca 0,29 mm) mag­netisch materiaal aangebracht. Chroom(IV)oxide (gemengd met kleine hoeveelheden Fe2O3 en Sb2O5) is één van de stoffen die hier­voor in aanmerking komt. Het is gemakkelijk te bereiden en te zuiveren en heeft zeer goede magnetische eigenschappen. Daardoor is het geschikt om banden te kopiëren bij hoge opnamesnelheden. Ook nadat een band herhaal­de malen is gebruikt, behoudt deze stof de ge­wenste eigen­schappen om te magnetise­ren en te de­magnetiseren. 

Chroom(IV)oxide  wordt ook gebruikt voor het aanbrengen van de magnetische laag op diskettes.

VERDERE TOEPASSINGEN

Toepassingen als niet-ontleedbare stof (element) of als legering:

gasturbines (deze turbines kunnen 15.000 omw/min maken  bij een temperatuur van 1.000 °C. In de verbrandingskamers van de motoren van gevechtsvliegtuigen wordt zelfs een temperatuur van 1.800 °C bereikt)

katalysator bij de ammoniaksynthese

staal voor permanente magneten

scheermesjes, zagen, kogellagers (chroomstaal, tot ca. 6,2 % Cr)

verwarmingselementen (Cr 80 %, Ni 20 %)  

weerstandsdraad  (Cr 80 %, Ni 20 %) 

 

Toepassingen als ontleedbare stof (verbinding):

bleekmiddel Na2Cr2O7
corrosiebescherming  chromaten 
  CrF3
corrosiebestendig materiaal Cr3C2
fotografie Ag2CrO4
  K2CrO4
geneeskunde       onderzoek van de rode              bloedcellen en de milt Na251CrO4
                        opsporen van eiwitverlies in de darm 51CrCl3  en -albumine         
glaskleuring Cr2O3
groen kleuren van imitatie-edelsteen  div. chroomverbindingen 

ook de groene kleur van smaragd wordt veroorzaakt door sporen

 
                van chroomverbindingen 
heiblok  FeCrO4
houtbescherming tegen insecten en zwammen CrO
katalysator in de petrochemie CuCrO4
leerlooien dichromaat
  basisch chroomsulfaat
  KCr(SO4)2    
  chroomazijnzuur
mortel, baksteen FeCr2O4
pigment       geel PbCrO(ook met PbSO4)
  CaCrO
  SrCrO
  BaCrO4
               zinkgeel K2O.4ZnO.Cr2O.3H2O

         in inkt           

 K2CrO
  K2Cr2O7
polijstmiddel Cr2O3
reinigen van laboratoriumglas chroomzwavelzuur
snij-, slijp- en boorgereedschap CrB CrB2
  Cr5B3
textielkleuring Cr(NO3)3
  Cr(CH3COO)3
  chromaten
  dichromaten
  CrOH(CH3COO)2
  CrF3
toevoeging aan brandstof voor straalmotoren complexen Cr-verbindingen 
vuurwerk dichromaten
waterdicht maken van textiel CrCl3