116 Uuh
Ununhexium 

 

 
  

 

Element 118 werd in 1999 voor het eerst bereid door medewer­kers van het Lawrence Berkeley Laborato­ry in Californië en de Oregan State University, o.l.v V. Ninov,  K. E. Gregorich en A. Ghiorso. Deze bereiding was gebaseerd op berekeningen van R. Smolanczuk, die aangaf dat deze fusie mogelijk was bij beschietingen onder zeer stringente condities.

Een naam is nog niet voorgesteld. Voorlopig wordt het Latijnse telwoord voor dit element gehanteerd: ununoctium. 

 

Het element werd gemaakt door lood te beschieten met kryptonionen:

 

                        

 

Met dit element werd teven element 116 ontdekt: door het afsplitsen van een alfa-deeltje ontstaat element 116:

 

                                      

 

Ook hier wordt voorlopig het Latijnse telwoord als naam voor het element gehanteerd: ununhexium. 

 

In de vervalreeks worden zo ook de elementen 114, 112, 110 etc. gevormd.