GLOSSAIRE : O

Octetomringing 

Een stel van acht elektronen omheen de kern die een energetisch stabiele omringing vormen.

  

Oppervlakteactief                                             

Stoffen die een actieve rol spelen in de verlaging van de oppervlaktespanning van water (bijvoorbeeld wasmiddelen) of bij het tot stand komen van emulsies (emulgatoren). 

 

Osteoporose                                                        

Een – vooral bij ouderen optredende – afname van het volume van het botweefsel, veroorzaakt door een terugloop van het kalkgehalte in het lichaam.