GLOSSAIRE : C

Catheter

Buisje dat in het lichaam wordt gebracht voor het afvoeren van vocht of bloed.

Chromatografie

Een scheidingsmethode waarbij je vloeistof- of gasmengsels scheidt door ze met behulp van een (andere) vloeistof of gas over een adsorberende kolom te leiden. Als de adsorberende stof papier is, spreekt men van papierchromatografie. De scheiding van de stoffen gebeurt op basis van verschillen in massa en deeltjesgrootte.

Collo´daal

Toestand waarbij deeltjes zich zeer fijn verdeeld in een vloeistof bevinden, zonder dat er sprake is van een opgeloste toestand. Melk is een collo´d (je kan de vaste deeltjes van de melkwei afscheiden door zuur  (bv. azijn) aan de melk toe te voegen).

Condensatie

De overgang van de gas- of dampvorm van een stof naar de vloeibare vorm. Dit wordt in de (chemische) industrie veel toegepast om stoffen van elkaar de scheiden. De stof met het laagste kookpunt verdampt uit het mengsel en kan zo als zuivere stof worden verkregen. Het proces van verdampen en het weer laten condenseren van de verkregen stoffen noemt men destillatie. 

Condensor

Een apparaat waarin men condensatie (overgang van gas- of dampvorm naar vloeibaar) laat plaatsvinden.

Converter

Een – meestal stalen - vat met een vuurvaste bekleding, waarin metalen worden omgezet of gezuiverd, zoals bijvoorbeeld bij het omzetten van ruw ijzer in staal door het doorblazen van lucht.