GLOSSAIRE : F

 

Flogiston          

De stof, waarvan men in de “flogistontheorie” – vr ca. 1810 – aannam dat ze in iedere brandbare stof aanwezig was en bij verbranding vrijkwam. Deze theorie is verdrongen door de verbrandingstheorie van Lavoisier, die stelde dat er bij een verbranding zuurstof wordt opgenomen. 

 

Flotatie                                                 

Een scheidingsmethode waarbij in water gesuspendeerde (‘zwevende’) deeltjes worden gescheiden op basis van hun hechtingsvermogen aan water. Bij doorblazen van lucht blijven de goed hechtende deeltjes achter.

 

Fotonen                                                                                   

Zoals een molecuul of atoom het kleinst mogelijke deeltje van een stof is, is een foton het kleinst mogelijke “pakketje” straling (zowel radioactieve straling, als licht, radiogolven, enz.).

 

Fotosynthese  

Het proces - in levende organismen zoals bladeren  -  waarbij koolstofdioxide uit de lucht en water onder invloed van zonlicht worden omgezet in zuurstof en glucose.