GLOSSAIRE : E

Eénkristal

Een hoeveelheid zeer zuivere stof in de vorm van één enkel kristal (monokristal). 

Elektrolyse

Het tot stand laten komen van een chemische reactie door een elektrische stroom door een (geleidende) oplossing te leiden. Aan de beide elektroden treedt daarbij een chemische reactie op, waarbij de stof of het oplosmiddel ontleedt in meerdere componenten. 

Enzym / enzymatisch

Een stof, (deels) opgebouwd uit eiwit, die een zeer specifieke biochemische reactie katalyseert. De reactie kan zo tot 1010 maal zo snel verlopen. Enzymatische beïnvloede reacties treden zowel op in levende organismen als daarbuiten, bijvoorbeeld bij het wassen met wasmiddelen die enzymen bevatten.

Eutectisch

Een mengsel van stoffen waarvan het smeltpunt (veel) lager ligt dan dat van de smeltpunten van de bestanddelen. 

Extractie

Een scheidingsmethode waarbij één of meer componenten aan een mengsel onttrokken worden met behulp van een oplosmiddel. Koffiezetten is een voorbeeld van een extractie.

Bij vloeistof(-vloeistof)extractie wordt gewerkt met twee niet-mengbare vloeistoffen, waarbij de te onttrekken stof in één van de beide vloeistoffen oplost. Wanneer er maar kleine onderlinge verschillen tussen de te scheiden stoffen zijn, kan je de verkregen fracties voortdurend opnieuw bewerken, en daardoor toch een zeer goede scheiding verkrijgen.