114 Uuq
Ununquadium 

 

 
  

 

Element 114 werd december 1998 voor het eerst bereid door medewer­kers van het laborato­rium voor kernonder­zoek in Dubna.  

Een naam is nog niet voorgesteld. Voorlopig wordt het Latijnse telwoord voor dit element gehanteerd: ununquadium. 

 

Het element werd gemaakt door plutonium te beschieten met calciumi­onen:

 

                               

            

Dit experiment is nog niet door onafhankelijke onderzoekers herhaald. Bij de reactie is slechts één atoom gedetecteerd. De halveringstijd bedraagt ca. 30 sec.  

 

Element 114 ontstaat eveneens bij het verval van het door de Amerikanen bereide element 118. Door het uitzenden van alfa-deeltjes ontstaat achtereenvolgens element 116 en 114 (285Uuq)