109  Mt
 Meitnerium 


 

 

 

 

Element 109 werd in september 1982 voor het eerst bereid door medewerkers van het laboratori­um voor kernonder­zoek (GSI - Gesellschaft für Schwerionen­forschung) in Darmstadt o.l.v. P. Armbruster en G. Münzenberg.

De IUPAC stelde als officiële naam meitnerium voor, naar Lise Meitner, kernge­leerde en medewerkster van Otto Hahn in Berlijn. 

Zij ontdekte dat bij beschieting van uraniumkernen, barium ontstond en verklaarde zo het verschijnsel van kunstmatige splitsing van zware kernen door beschieting met neutronen (of andere deeltjes). 

 

Meitnerium werd gemaakt door bismut te beschieten met ijzerionen:

 

 

Er werd bij het eerste experiment slechts 1 atoom gedetec­teerd.