67  Ho
Holmium 


Voorkomen
Wingebieden
Naam
Ontdekking
Bereiding vroeger
Bereiding nu
Toepassingen en toelichting
Verdere toepassingen

 
 

 

VOORKOMEN                

1,3.10-4 % van de aardkost (tot 16 km diepte) bestaat uit holmium; het is het 56e ele­ment in rangorde van voorkomen. 

De belangrijkste mineralen, die kleine hoeveelheden van dit element bevatten, zijn: 

gadoliniet-(Ce) (Ce,La,Nd,Y)2Fe+2Be2Si2O10 
gadoliniet-(Y) Y,Fe+2Be2Si2O10 
monaziet-(Ce) (Ce,La,Nd,Th)PO4   (ca. 0,05 %).
monaziet-(La) (La,Ce,Nd)PO4
monaziet-(Nd) (Nd,La,Ce)PO4

WINGEBIEDEN

De belangrijkste wingebieden liggen in Austra­li, China, India, Brazi­li, de Verenigde Staten van Amerika, Malei­si, Rusland, Madagaskar, Noorwegen en Zweden. 

NAAM

De naam is afgeleid van Holmia, de verlatijnste naam voor Stockholm. Hij is door n van de ont­dekkers, P. T. Cleve, gegeven naar zijn geboorteplaats, tevens de plaats waar het mineraal werd gevonden.

ONTDEKKING

Holmium werd in 1878 door M. Delafontaine en L. Soret ontdekt bij spectraalana­ly­se van ytteraarde, verkregen uit gadoliniet. Iets later werd het (oxide), onafhankelijk, door P.T. Cleve aangetoond in erbia, dat lang voor een zuivere aarde was aangezien. Pas in 1911 werd het oxide in redelijk zuiver toestand verkregen. 

BEREIDING VROEGER

Zie 58 - Cerium.

BEREIDING NU

Zie 58 - Cerium. Holmium wordt bereid door reductie van het chloride of fluoride met calcium.

TOEPASSINGEN EN TOELICHTING

Laser

In vastestoflasers wordt gebruik gemaakt van kristallen, bijvoorbeeld Y3Al5O12, gedoteerd met holmium(III)verbindingen. Zij geven een groen of geel licht en worden toegepast voor medische doeleinden. Ze zijn bruikbaar onder water, onder meer bij het vergruizen van stenen in de schelp van de nier, het vernietigen van blaaspoliepen en voor coagulatie en vernietiging van vaatweefsel in de vaatchirurgie.

 

Glaskleuring

Holmiumoxide wordt gebruikt om glas een specifieke rose kleur te geven. 

VERDERE TOEPASSINGEN

Toepassingen als niet-ontleedbare stof (element) of legering:

poolschoenen voor magneten

 

Toepassingen als ontleedbare stof (verbinding):

supergeleiding                                                                           HoBa2Cu3O7