111 Uuu
Ununnium 

 

 

 

Element 111 werd in december 1994 voor het eerst bereid door medewer­kers van het laborato­rium voor kernonder­zoek (GSI - Gesellschaft für Schwerionen­forschung) in Darmstadt, o.l.v. P. Armbruster, S. Hofmann, G. Münzenberg en V. Ninov.

Een naam is nog niet voorgesteld. Voorlopig wordt het Latijnse telwoord voor dit element gehanteerd: unununium. 

 

Het element werd gemaakt door bismut te beschieten met nikkelionen: