32  Ge
Germanium 


Voorkomen
Wingebieden
Naam
Ontdekking
Bereiding vroeger
Bereiding nu
Toepassingen en toelichting
Verdere toepassingen

 

 

 

VOORKOMEN       

1,5.10-4 % van de aardkost (tot 16 km diepte) bestaat uit germanium; het is het 55e element in rangorde van voorkomen. 

De belangrijkste mineralen zijn:

argutiet GeO2
argyro­diet   Ag8GeS6
briartiet  Cu2(Fe,Zn)GeS4
germaniet    Cu13Fe2Ge2S16
reniériet  (Cu,Zn)11(Ge,As)2Fe4S16
schauerteïet  Cu3Ge(SO4)2(OH)6.3H2O
stottiet  FeGe(OH)6

 

 

 

 

 

                                                                                    

Ook in steenkool en zinkblende komt germanium voor.

WINGEBIEDEN

De belangrijkste vindplaatsen liggen in Rusland, Zuid-Afrika, Democratische Republiek Congo, Namibië, China, de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Frankrijk, Oostenrijk, Italië en Groot-Brittannië, maar het commercieel winnen van deze mineralen voor de germaniumproductie neemt zeer sterk af. 

De verbindingen voor de productie van germanium worden voornamelijk gewon­nen uit de vliegas van kolenge­stookte centrales of verkregen als bijproduct bij de verwerking van zink-, koper- en looderts. 

NAAM

Germanium is afgeleid van Germania, de Latijnse naam voor Duitsland, het land waar dit element werd ont­dekt.

ONTDEKKING

Germanium werd in 1886 door C.A. Winkler ontdekt in argyrodiet, afkomstig uit een mijn in Saksen. Het bestaan van het element was - met beschrijving van eigenschappen - in 1871 door Mendelejev voorspeld. Hij noemde het ekasilicium. 

BEREIDING VROEGER

Germanium werd bereid door het erts te smelten met natrium­carbonaat en zwavel, waarbij sulfiden van diverse elementen ontstonden. Na scheiding en zuivering werd ger­maniumsulfi­de in een waterstofstroom bij zeer hoge tem­pe­ratuur geredu­ceerd.

BEREIDING NU

Germanium wordt bereid door germaniumverbindingen eerst om te zetten in germaniumchloride (GeCl4). Dit wordt door destillatie gezuiverd en vervolgens met water omgezet in germaniumoxide (GeO2), dat tenslotte wordt gereduceerd met waterstofgas bij ca. 650 °C.

Het verkregen germanium wordt gezuiverd door herhaald zonesmelten. Voor toepassingen in de elektronica is zeer zuiver germanium vereist: voor de meest geavanceerde toe­pas­singen ten hoogste 1 vreemd atoom op 1014 germani­umato­men.

 

De wereldproductie bedraagt ongeveer 90 ton per jaar. België is de belangrijkste producent van germanium.  

TOEPASSINGEN EN TOELICHTING

Infraroodoptica

Germanium en germaniumoxide (in kristalvorm) laten infra­rood licht door en worden gebruikt in infraroodappa­ratuur, zoals kijkers, camera’s, detec­to­ren en periscopen. Met deze apparatuur is het mogelijk ‘s nachts waar te nemen.

In infraroodcamera’s bevat niet alleen de lens germanium(verbindingen), ook in het detectiegedeelte, waarin de straling wordt omgezet in een elektrisch signaal, wordt gebruik gemaakt van een germaniumverbinding. 

De infrarooddetectoren zijn zo gevoelig, dat zij de temperatuur kunnen meten van de aandrijvingsmechaniek van de HST, zelfs als deze met een snelheid van 300 kilometer per uur langs de meetsonde raast. 

 

In nachtkijkers wordt germanium meestal in combinatie met seleen gebruikt. Deze stoffen worden ook gebruikt bij de vervaardiging van glas, waarop beelden kunnen worden geprojecteerd, zoals in gevechtsvliegtuigen. In de toekomst verwacht men deze ook in auto’s te kunnen toepassen. 

 

Projectorreflector

Voor hoogwaardige projectorreflectoren wordt een dunne laag germani­um op het glas gedampt.

 

Transistor, diode

Voor deze toepassingen worden halfgeleiders gebruikt van germanium of germaniumarsenide, -selenide of -fosfide, gedoteerd met arseen of gallium. Als basis voor LED’s wordt een germanium-éénkristal gebruikt, met een laagje galliumarsenide of -fosfide. 

 

Zonnecellen 

In zonnecellen worden germanium-éénkristallen met ten hoogste 1 vreemd atoom op 1010 germaniumatomen, of een germaniumverbinding (arsenide, selenide of fosfide) als halfge­leider gebruikt. De stralingsener­gie wordt in deze cellen direct omgezet in elektrische energie.

Zeer lichte en sterke zonnecellen in de ruimtevaart worden gemaakt van germanium met een laagje galliumarsenide. 

 

Tandtechniek

Bij het vervaardigen en herstellen van gouden protheses (of onderdelen daarvan) wordt bij het solderen gebruik gemaakt van een eutectische germanium-goudle­ge­ring.

VERDERE TOEPASSINGEN

Toepassingen als niet-ontleedbare stof (element) of als legering:

detectie van gammastraling (tellen van fotonen met éénkristallen van Ge)

optische vezels 

solderen van goud (12 % Ge/88 % Au)

supergeleiding (Nb3Ge)

thermokoppels en -generatoren (Ge/Si)

verhogen van de hardheid van tin (0,35 % Ge)

verbeteren van de walsbaarheid van aluminium

 

Toepassingen als ontleedbare stof (verbinding):

bereiding van optische vezels GeCl4
chemotherapie org. Ge-verbindingen
                bijv. bis(carbamoyl­ethylgermani­um)ses­quioxide  {(GeCH2CH2CONH2)2O3}
detectie van gamma-straling Bi2(GeO3)3
fluorescerende verf  MgGeO3
fosforescerende lampen Mg56Ge15O66F20
glas voor glaselektroden GeO2
groothoeklenzen GeO2
katalysator bij de bereiding vezels (polyesters, polyethers, PET)  GeO2 
  NaHGe2O6
keramiek  GeO2 met Na2O/TiO2
  of K2O/Ta2O5)
luminescentie (bij TL-buizen) GeO2
objectieven voor microscopen GeO2
scintillator voor gammastralen Bi4Ge3O12 
volgen van de oliestroom in krakers 77Ge-koolwaterstoffen