Robert Boyle

Geboren : 25 januari 1627 te Lismore Castle, Waterford – Ierland.

Overleden : 30 december 1691 te Londen.

Engels natuur- en scheikundige. 

 

Studie

Zijn opleiding startte hij in Eton. Vanaf 1639 studeerde hij rechten, filosofie en natuurwetenschappen in Genève, Frankrijk en Italië en vanaf 1654 in Oxford. 

 

Loopbaan

In 1660 was hij één van de oprichters van de Royal Society. 

In 1668 vestigde hij zich in Londen, waar hij een privé- en handelslaboratorium had. 

 

Belangrijkste werk 

In 1659 formuleerde hij het verband tussen druk en volume van een ideaal gas (later de wet van Boyle – Mariotte genoemd). Hij legde het fundament voor een wetenschappelijke benadering van de scheikunde, onder meer door het opstellen van een leer voor elementen en verbindingen. Ook stimuleerde hij het praktisch onderzoek op het gebied van de analytische scheikunde, waarvan hij de grondlegger genoemd wordt.

Hij ontwikkelde tevens een luchtpomp, die de experimenten mogelijk maakte die leidden tot de formulering van het verband tussen volume en druk van gassen, later de (gas)wet van Boyle genoemd. 

In 1680 bereidde hij – niet als eerste - fosfor.