Irene Joliot- Curie

Belangrijkste werk

Zij ontdekte, samen met haar man, in 1934 de kunstmatige radioactiviteit. Zij ontvingen in 1935 de Nobelprijs voor de scheikunde.